Ovlašteni sudski vještak

Stalni sudski vještak za poreze, računovodstvo i financije.

Naš stalni sudski vještak za poreze, računovodstvo i financije savjesno pruža pouzdanu uslugu vještačenja. Specijalizirani smo za područje financija, računovodstva i poreza, a osnovna zadaća nam je pomoći sudu i/ili stranci u određenim pitanjima za koje sud i/ili stranka nema dovoljno znanja.

Sudski vještak provodi vještačenje o pitanjima poreza ili računovodstva radi utvrđivanja ili dodatnog pojašnjenja određene činjenice. Prednost angažiranja vještaka financijske struke je personalizirani pristup, gdje u jednoj osobi i na jednom mjestu možete naći stručni i pouzdan izvor informacija vezano za struku.

Kao vještaci stalno proširujemo i nadograđujemo svoje stručno znanje, a konstantno pratimo i razvoj naše struke poštivajući time i Etički kodeks sudskih vještaka.