Osnovni podaci o poduzeću:

Naziv: Integro d.o.o. za računovodstvene usluge
Sjedište: Milana Rustanbega 25, 51000, Rijeka.
tel.051/266-966
mob. 091/762-7337
mob. 095/900-8073
E-Mail: info@integro.hr
Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti;
Direktor: Romano Ribarić, dipl.oec.
Društvo je registrirano na Trgovačkom sudu u Rijeci pod MBS 040212182.
Žiro-računi: HR8824020061100432889 (Erste & Steiermärkische banka d.d.)