Knjigovodstvo obrtnika i slobodnih zanimanja

  1. Obračun PDV-a / knjige URA i IRA
  2. Obračun plaća
  3. Salda-konti dobavljača i kupaca
  4. Obračun amortizacije
  5. Robno i materijalno knjigovodstvo kao i obračun proizvodnje
  6. Izrada svih potrebnih izvještaja za Poreznu upravu i Financijsku agenciju, te poslovne banke
  7. Obračun putnih naloga, terenskog dodatka, troškova prijevoza prema nalozima poduzetnika
  8. Obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima odjelu
  9. Priprema i izrada godišnje prijave poreza na dohodak
  10. Poslovno savjetovanje o mogućim rješenjima vezanim uz porez na dohodak